Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Tarcza Antykryzysowa 3.0 już działa!

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu informuje, że ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) wprowadziła zmiany w zasadach udzielania pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz wprowadziła kolejne rozwiązania dotyczące zatrudnienia cudzoziemców.

Zmianie uległa data, przed którą mikroprzedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę powinien prowadzić działalność gospodarczą, z 1 marca 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r.

Wprowadzona zmiana ma na celu aby nie uległa pogorszeniu sytuacja także tych przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 marca br., ale zawiesili ją w marcu z powodu pandemii (i mogli ubiegać się o pożyczkę na uprzednich zasadach, ale nie zdążyli jeszcze złożyć wniosku).

W związku z tym wprowadzono nową zasadę w przyznawaniu pożyczki, że działalność gospodarcza nie mogła być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r.

Tarcza Antykryzysowa 3.0 wprowadziła też kolejne rozwiązania dotyczące zatrudnienia cudzoziemców. (Ważne dla podmiotów zatrudniających pracowników sezonowych np. przy zbiorach). Z mocy prawa:

‑ wydłużono okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy i okresy ważności wiz krajowych oraz uznano za legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców, którzy przebywali na podstawie tzw. krótkoterminowych tytułów pobytowych, w tym w ramach ruchu bezwizowego;

‑ wydłużono okresy ważności zezwoleń na pracę i zezwoleń na pracę sezonową oraz okresy dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (będzie można wykonywać dłużej niż 6 miesiecy w ciągu kolejnych 12 miesięcy);

‑ umożliwiono zmianę warunków wykonywania pracy określonych m.in. w zezwoleniach na pracę, zezwoleniach na pracę sezonową, oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na skutek skorzystania z poszczególnych rozwiązań antykryzysowych przewidzianych w ustawie bez konieczności uzyskiwania nowych zezwoleń bądź ich zmiany, jak też bez konieczności wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń;

‑ umożliwiono dostęp do pracy sezonowej cudzoziemcom, którzy w okresie po dniu 13 marca 2020 r. posiadali dostęp do polskiego rynku pracy na podstawie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, przedłużenia zezwolenia na pracę, przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanego do ewidencji oświadczeń. W tym okresie cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę sezonową, aby móc wykonywać pracę sezonową jeżeli po dniu 13 marca 2020 roku posiadał którykolwiek z wyżej wymienionych dokumentów legalizujących pracę. Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w tym przypadku ma charakter generalny i nie jest związane z konkretnym podmiotem powierzającym wykonywanie pracy. Nie jest zależne od tego, jaki rodzaj pracy (stanowisko) objęte było w/w zezwoleniami lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy.

Szczegółowy materiał informacyjny, znajduje się na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców: https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: