Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Nowe formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej 4.0

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Wczoraj (29.06) dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim ogłosił nabór na nowe formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej 4.0. Jest to dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej oraz niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych.

Ww. formy zostały wprowadzone ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-191) tzw. Tarcza 4.0, a 24 czerwca jej przepisy weszły w życie.

Ponadto od 29 czerwca br. trwa nabór ciągły na dotychczasowe formy wsparcia dla podmiotów w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19, tj.:

1. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców.

2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników.

3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Jest to nabór ciągły, wnioski można składać aż do odwołania.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.radzynpodlaski.praca.gov.pl 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: