Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

112 POWIAT

Bezpieczny Sylwester!

KPP Radzyń Podlaski

Przed nami oczekiwana noc sylwestrowa, czas szampańskiej zabawy. Wiele osób chce ten czas przeżyć w niezapomniany i huczny sposób. Pamiętajmy jednak, że niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi może zakończyć się poważnym uszkodzeniem ciała. Warto więc zadbać o to, aby nasza noworoczna zabawa była bezpieczna.

W okresie noworocznym często sięgamy po fajerwerki i inne materiały pirotechniczne, aby w ten sposób uczcić ten czas. Niestety co roku właśnie w tym okresie dochodzi do poważnych obrażeń ciała wskutek niewłaściwego użytkowania fajerwerków i nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Wojewoda Lubelski, jak co roku, wydał rozporządzenie w sprawie używania wyrobów pirotechnicznych. Zgodnie z jego zapisami w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadzony zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

Zakaz obowiązuje od dnia 24 grudnia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku, z wyjątkiem 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 roku. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2021 roku i 1 stycznia 2022 roku może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę. Za złamanie tego zakazu może grozić grzywna.

Zadbajmy zatem, aby koniec Starego i początek Nowego Roku był dla nas nie tylko czasem dobrej zabawy, ale przede wszystkim bezpieczny. Zachowajmy więc szczególną ostrożność przy posługiwaniu się różnego rodzaju wyrobami pirotechnicznymi i pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

Pamiętajmy:

- ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego,
- sprzedaż osobom niepełnoletnim, fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
- kupujmy fajerwerki tylko u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków,
- przypadki handlowców którzy sprzedają, petardy dzieciom, należy zgłosić na Policję, uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków,
- pod żadnym pozorem petard nie powinny odpalać dzieci, które podczas pokazu muszą być pod stałą opieką osób dorosłych.

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

- wyrób pochodzi z legalnego źródła, podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi oraz oznaczenie CE,
- dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania,
- obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń,
- elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się,
- wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania,
- petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!).

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

- wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych,
- należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwracać uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki,
- korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, każdorazowo czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne,
- nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów, które mogą być narażone na pożar,
- zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem - stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce,
- nie odpalajmy petard po spożyciu alkoholu lub środków odurzających oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo,
- jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że ten nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało, po żadnym pozorem nie odpalajmy produktów uszkodzonych lub po terminie ważności,
- fajerwerki używajmy z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, pamiętając o sprzątnięciu wystrzelonych i zużytych produktów,
- gdy doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze. Zadzwońmy natychmiast pod numer alarmowy 112.

Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec odchodzącego roku i początek Nowego Roku był dla nas wszystkich spokojny i bezpieczny.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: