Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Targowisko miejskie znowu będzie czynne

Urząd Miasta Radzyń Podlaski

Od środy tj. 6 maja br. targowisko miejskie przy ulicy Targowej zostanie ponownie otwarte. Należy jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa jakie na nim będą obowiązywać w związku z COVID-19.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 25.03.2020 r. w sprawie działań zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19 i na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z dn. 10 kwietnia 2020 r., poz. 658) jak również przy spełnieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego nakładających na przedsiębiorców wymagania higieniczne, których celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu żywności wprowadza się na Targowisku w Radzyniu Podlaskim następujące zasady handlu:

1. Osoby przebywające na terenie targowiska mają obowiązek noszenia rękawiczek oraz zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki, odzieży lub jej części,

2. Zachowania bezpiecznej odległości (minimum 2 metry) pomiędzy osobami znajdującymi się na targowisku,

3. Ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań,

4. Płyny dezynfekujące przy każdym stanowisku zapewnia sprzedawca,

5. Sprzedawca powinien przestrzegać, aby minimalna odległość między klientami przy jego stanowisku sprzedaży wynosiła nie mniej niż 2 metry,

6. Pakowania towarów żywnościowych wystawionych na ekspozycję lub podawanych kupującemu w jednorazowe torebki foliowe lub inne opakowania,

7. Zaleca się stosować higienę kaszlu i oddychania.

8. Miasto zapewnia dezynfekcję rak przy wejściach na Targowisko.

Zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19 - https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/ 

Bardzo proszę, zarówno sprzedających, jak i kupujących o przestrzeganie powyższych zasad w trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

Burmistrz Miasta
Jerzy Rębek

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: