Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Sytuacja na rynku pracy w powiecie radzyńskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim, na dzień 29 kwietnia 2020 r., ogólna liczna bezrobotnych w naszym powiecie wynosi 1616 osób. Dla porównania w marcu było to 1538, natomiast w lutym 1573 osoby.

Bezrobotni: (tzw. „odpływy i napływy” – pojęcia używane w statystykach dot. bezrobocia)

Wyrejestrowania („odpływ”):

Luty 2020: 122 osoby (ogółem liczba zarejestrowanych: 1573)

— 52 podjęcie pracy
— 23 z osoba nie stawiła się w PUP w wyznaczonym terminie
— 3 rozpoczęcie działalności gospodarczej
— 18 na własny wniosek

Marzec 2020: 118 osób (ogółem liczba zarejestrowanych: 1538)

— 54 podjęcie pracy
— 24 z osoba nie stawiła się w PUP w wyznaczonym terminie
— 9 rozpoczęcie działalności gospodarczej
— 9 na własny wniosek

do 29 kwietnia 2020: 41 osób (ogółem liczba zarejestrowanych: 1616)

— 31 podjęcie pracy
— 3 prace interwencyjne
— 2 zmiana miejsca zamieszkania
— 1 rozpoczęcie działalności gospodarczej
— 1 na własny wniosek

Rejestracja („napływ”):

Luty 2020: 178 osób

— 50 z prawem do zasiłku
— 128 bez prawa do zasiłku

Marzec 2020: 131 osób

— 33 z prawem do zasiłku
— 98 bez prawa do zasiłku

do 29 kwietnia 2020: 127 osób

— 56 z prawem do zasiłku
— 71 bez prawa do zasiłku

Podsumowując:

Liczba osób rejestrujących się w kwietniu br. była podobna do poprzedniego miesiąca. Jednak zdecydowanie mniej osób wyrejestrowało się, tzn. nie ma „ odpływu” z bezrobocia. Mniej osób podejmuje pracę.

Podana przez GUS stopa bezrobocia na koniec marca br. nadal ma tendencję spadkową.

W naszym powiecie o 0,1% w stosunku do lutego br. Można się jednak spodziewać niewielkiego wzrostu bezrobocia w danych opublikowanych za m-c kwiecień br.

Stopa bezrobocia na koniec lutego br. w powiecie radzyńskim - 6,2%, w kraju - 5,5%, woj. lubelskie 7,7%.

Stopa bezrobocia na koniec marca br. w powiecie radzyńskim - 6,1%, w kraju - 5,4%, woj. lubelskie 7,6%.

Działania związane z tzw. Tarczą antykryzysową realizowane przez PUP na dzień 29.04.2020 roku:

Największym zainteresowaniem cieszą się mikropożyczki, po 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorstw i osób fizycznych niezatrudniających pracowników.

Zmiana przepisów, która weszła w życie 18.04 br. rozszerzyła możliwość ubiegania się o mikropożyczki dla osób niezatrudniających pracowników spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Do 29.04.2020 roku wpłynęło 1 114 wniosków, wypłaciliśmy 484 pożyczek na kwotę 2.420.000 zł.

W kolejnych dniach można się spodziewać też dużego napływu wniosków, gdyż z danych pozyskanych z Urzędu Skarbowego, podmiotów, które zaliczamy do tej formy wsparcia w powiecie radzyńskim jest ok. 1 600.

Oprócz mikropożyczek ogłosiliśmy także nabory na:

— Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników.

— Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Na wyżej wymienione formy wsparcia zaczynają „spływać” dopiero pierwsze wnioski. Z tych form wsparcia mogą korzystać firmy zatrudniające do 250 osób, np. pierwsze wnioski, które wpłynęły dotyczą dofinansowania wynagrodzeń dla 30-40 pracowników, opiewają na kwoty 150-200 tyś zł.

To wsparcie będzie wypłacane w transzach miesięcznych, przez okres 3 m-cy.

Na dzień dzisiejszy końcowy termin składania w/w wniosków do Urzędu to 5 maja 2020 r. (nabory będzie można powtarzać).

W najbliższych dniach ogłosimy jeszcze jeden nabór dotyczący wsparcia dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

To wsparcie będzie dotyczyło dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne (art. 15zze z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Na wszystkie formy mamy zabezpieczone środki finansowe w wystarczającej ilości.

Uwaga: Ważne: dla podmiotów ubiegających się o wsparcie:

Formy wsparcia można łączyć i pozyskiwać z różnych instytucji np. Powiatowy Urząd Pracy, ZUS, FGŚP, Wojewódzki Urząd Pracy i innych instytucji.

Ważne, aby środki nie były wykorzystywane na ten sam cel!!! np. jeśli firma uzyskała umorzenie składek na pracowników z ZUS, to w PUP może się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników ale bez składki ZUS (oczywiście po spełnieniu innych warunków!).

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.radzynpodlaski.praca.gov.pl 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: