Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Kierunek Borki

REGULAMIN

TERMIN IMPREZY

Rajd odbędzie się w sobotę 8 sierpnia 2020. Start godz. 10.00

CEL IMPREZY

1. Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku
2. Zapoznanie się z walorami i urokiem Gminy Borki

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Borki Radosław Sałata.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Dobry stan zdrowia
2. Udział w rajdzie jest bezpłatny
3. Każdy uczestnik musi zaakceptować i przestrzegać zapisy niniejszego regulaminu
4. Uczestnicy rajdu muszą posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach
5. Rajd przeznaczony jest dla uczestników, którzy ukończyli 14 lat. Uczestnicy niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
6. Każdy uczestnik tuż przed startem musi wpisać się na listę startową
7. Od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW W CZASIE RAJDU

1. Przestrzeganie Regulaminu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa Rajdu.
2. Posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
4. Posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu oraz okazanie go na każde żądanie organizatora.
5. Nieprzestrzeganie Regulaminu może spowodować usunięcie z Rajdu.

INFORMACJE DODATKOWE

1. W czasie jazdy w kilku kolumnach konieczne jest zachowanie odległości co najmniej 200 metrów między poszczególnymi kolumnami, a każda grupa nie może przekroczyć 15 osób.
2. Rajd odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym, więc uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu trasy oraz interpretacji niniejszego Regulaminu.

PRZEBIEG TRASY RAJDU /ok. 35 km /

Zbiórka najpóźniej o 10.00 przy Pływalni Aqua-Miś. Już od 9.00 będzie możliwość sprawdzenia stanu technicznego roweru czy też drobnych napraw, a zatroszczy się o to niezawodny Cyklo Ski Serwis, który od lat współpracuje z radzyńskim MOSiR-em.
Wyruszmy w kierunku Białej a krajową „19” przejdziemy po pasach, będzie sprawniej i bezpieczniej.
Gminę Borki rozpoczniemy od Borowego, dokąd dojedziemy słynną już drogą brukową. Na szczęście dla nas i rowerów można jechać obok drogi . Na miejscu, obok młyna przewidujemy pierwszą przerwę i krótki odpoczynek. Następne etapy to Olszewnica (droga asfaltowa) oraz Wola Osowińska. Dojedziemy tam drogą gruntową przez Krasew (most na Rudzie i ruiny młyna wodnego, warto to zobaczyć ). Jedynym minusem będzie piaszczysty ok. 200 metrowy odcinek drogi, ale damy radę .
W Woli Osowińskiej dzięki uprzejmości i pomocy GOKiS oraz wójta Radosława Sałaty czeka nas ognisko oraz szereg niespodzianek.
Droga powrotna to Osowno, Borki, Sitno, Paszki Małe, Paszki Duże i Zabiele.
Ewentualne pytania i info. – Marek Topyła 698 651 505.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: