Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Oddaj głos na Radzyń w ramach rządowego programu „Pod biało-czerwoną”

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowy rządowy projekt „Pod biało-czerwoną”. Zakłada on sfinansowanie przez rząd zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. - Należy jedynie zebrać wymaganą ilość podpisów. W przypadku Radzynia jest ich tylko 100. Swoje poparcie dla projektu można wyrazić wypełniając krótki formularz znajdujący się na stronie https://bialoczerwona.www.gov.pl/ - powiedział nam Robert Mazurek, lider projektu na terenie Radzynia Podlaskiego. Radzyniacy do dzieła, wszystko zależy od nas!

„Polska flaga należy do wszystkich, symbolizuje naprawdę wiele wartości, w tym najważniejsze – wolność i solidarność. Bądźmy z niej dumni i wywieszajmy ją w całej Polsce. Aby ułatwić to zadanie rząd sfinansuje zakup masztów i flag dla wszystkich gmin, które dołączą do akcji” – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Ponadto w trzech gminach, które osiągną największą procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewiduje się udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości zawieszenia flagi na maszcie.

 

REGULAMIN PROJEKTU „POD BIAŁO-CZERWONĄ”

 

WPROWADZENIE I INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Projekt "Pod biało-czerwoną" ma na celu uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jego zadaniem jest również integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu. Inicjatywa realizowana będzie pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego.

Zaangażowanie mieszkańców wielu gmin w naszym kraju ma sprzyjać refleksji zarówno nad samym patriotyzmem, jak i przyszłością Polski. 100-lecie Bitwy Warszawskiej stanowi ku temu doskonałą okazję.

ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA

1. Organizatorami projektu są Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

2. Działania i realizacja projektu przewidziane są na okres od dnia 25 sierpnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

3. Projekt "Pod biało-czerwoną" zakłada sfinansowanie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji dla każdej gminy w Polsce, która spełni określone w Regulaminie warunki.

4. Działania realizowane w ramach projektu związane z zakupem masztów i flag oraz ich instalacją zostaną przeprowadzone przez gminę oraz sfinansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

5. Działania realizowane w ramach projektu związane ze stworzeniem strony obsługującej zbiórkę głosów poparcia będą przeprowadzone oraz sfinansowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.

6. Do udziału w projekcie uprawniona jest każda spośród 2477 gmin w Polsce. Udział w zbiórce głosów poparcia oraz projekcie nie wymaga dodatkowego zgłoszenia. Nazwa każdej gminy dostępna jest w systemie na stronie gov.pl/bialoczerwona Pierwszy głos poparcia aktywuje zbiórkę.

7. Warunkiem realizacji projektu w danej gminie jest zebranie wymaganej liczby głosów poparcia pod kandydaturą konkretnej gminy . Liczba wymaganych głosów poparcia określona jest w dalszej części regulaminu (pkt 17) i zależy od liczby mieszkańców gminy.

CELE PROJEKTU

Celami projektu są przede wszystkim:

8. Godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.

9. Promocja nowoczesnego patriotyzmu oraz dumy z Polskości. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu w każdej gminie w Polsce to dowód na to jak ważne w życiu każdego Polaka są symbole narodowe. Miejsce instalacji masztu z flagą wskazuje gmina po konsultacjach z mieszkańcami, a zatwierdza organizator projektu.

10. Podtrzymywanie tradycji narodowej, popularyzowanie historii, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

11. Wspieranie działań na rzecz wychowania patriotycznego i promocji obronności.

12. Budowa wspólnoty narodowej oraz lokalnej poprzez wzmacnianie ducha patriotyzmu.

13. Krzewienie idei zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swej tradycji, historii oraz odpowiedzialnego za teraźniejszość i przyszłość.

BENEFICJENCI PROJEKTU I ZASADY UDZIAŁU

15. Projekt „Pod Biało-czerwoną” adresowany jest do gmin. To one są bezpośrednim beneficjentem działań realizowanych w jej ramach. Aktywnymi uczestnikami programu są mieszkańcy, których zaangażowanie przesądzi o udziale gminy w projekcie.

16. Aby wziąć udział w projekcie mieszkańcy danej gminy muszą zebrać określoną poniżej liczbę głosów poparcia dla udziału gminy w projekcie.

17. Liczba wymaganych głosów poparcia jest uzależniona od liczby mieszkańców gminy i wynosi:

a. dla gmin do 20 000 mieszkańców - 100 głosów;

b. dla gmin powyżej 20 000 do 100 000 mieszkańców - 500 głosów;

c. dla gmin powyżej 100 000 mieszkańców - 1000 głosów.

18. Głosy poparcia składane są elektronicznie poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: gov.pl/bialoczerwona.

19. Bez względu na wymogi minimalne określone w pkt 17 mieszkańcy gmin zachęcani są do zbierania jak największej liczby głosów poparcia.

20. Dla trzech gmin, które osiągną najlepsze procentowo wyniki w stosunku do liczby mieszkańców, przewidziana jest nagroda specjalna w postaci wizyty Prezesa Rady Ministrów na uroczystości oddania do użytku masztu z „Biało-czerwoną”.

21. Ostatecznej weryfikacji głosów poparcia dokonuje oraz decyzję o zakwalifikowaniu danej gminy do udziału w projekcie podejmuje powołana specjalnie w tym celu Komisja Projektowa.

22. Zasady działania i skład Komisji Projektowej określi w odrębnym dokumencie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji.

23. Głosy poparcia dla poszczególnych gmin będą zbierane do dnia 11 listopada 2020 r. do godz. 23:59.

24. Decyzję o zakwalifikowaniu gminy do udziału w projekcie, a tym samym przyznania środków finansowych potrzebnych do jego realizacji, Komisja Projektowa podejmie w terminie do dnia 29 listopada 2020 r.

25. Na podstawie decyzji Komisji Projektowej decydującej o zakwalifikowaniu gminy do udziału w projekcie zawierana będzie umowa pomiędzy organizatorem a jednostką samorządu terytorialnego, która określi szczegółowo zasady, terminy i warunki realizacji projektu na terenie gminy.

LOKALI LIDERZY JAKO AMBASADOROWIE PROJEKTU

26. W celu promocji projektu „Pod biało-czerwoną” oraz aktywizacji mieszkańców poszczególnych gmin kampania będzie miała lokalnych liderów.

27. Lokalni liderzy mogą się zgłaszać do organizatora projektu, wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

28. Zgłoszenie kandydatury lokalnego lidera musi zawierać jego imię, nazwisko, telefon i mail kontaktowy oraz krótką informację/notkę na jego temat.

29. Decyzja o przyznaniu funkcji lokalnego lidera będzie podejmowana przez Komisję Projektową.

30. Na terenie jednej gminy może działać więcej niż jeden lokalny lider. O ich docelowej liczbie decyduje Komisja Projektowa uwzględniając specyfikę i wielkość danej gminy.

31. Lokalnym liderem projektu może być osoba pełnoletnia, stale zamieszkała na terenie gminy,. Za swoje działania lokalny lider nie otrzymuje wynagrodzenia. Lokalnemu liderowi nie przysługują żadne roszczenia finansowe związane z wykonywanymi przez niego działaniami (zwrot kosztów itp.).

32. Liderom projektu organizator zapewnia wsparcie techniczne i promocyjne polegające m.in. do dostarczeniu informacji na temat projektu, ułatwieniach związanych z jej prezentacją w mediach itp.

33. Wypełniając ankietę zawierającą głos poparcia mieszkańcy mogą wskazać nazwisko lidera, który ich zachęcił do jego złożenia, tym samym podkreślając jego zaangażowanie w projekt.

34. Najbardziej aktywnych liderów projektu organizatorzy uhonorują pamiątkowymi dyplomami, okolicznościowymi upominkami i nagrodami.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: