Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Ważne informacje dla mieszkańców i firm w sprawie odpadów komunalnych

Urząd Miasta Radzyń Podlaski

29 listopada 2019 r. Rada Miasta Radzyń Podlaski podjęła szereg uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Podjęcie uchwał miało zadanie przede wszystkim dostosowanie przepisów prawa miejscowego do znowelizowanej 6 września b.r. ustawy z dnia z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 t. j.). Sprawdź najważniejsze zmiany.

Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2020 r.:

1. Obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez wszystkich mieszkańców;

2. Opłata wyniesie 20 zł od mieszkańca;

2. Brak odbioru odpadów niesegregowanych (ostatnie odbiory niesegregowanych w grudniu 2019 r. wg. harmonogramu dla danej ulicy);

3. Opłata podwyższona za niewykonanie obowiązku segregacji wyniesie 80 zł od mieszkańca + kara grzywny;

4. Miejski system gospodarki odpadami komunalnymi obejmie wyłącznie domy jednorodzinne i bloki;

5. Przedsiębiorcy działający na terenie Radzynia muszą zawrzeć umowę cywilno-prawną z podmiotem odbierającym odpady komunalne;

6. Nieruchomości mieszane (dom + firma) muszą rozdzielić działalność: złożyć nową deklarację z nieruchomości zamieszkałej do tut. Urzędu oraz zawrzeć umowę cywilno - prawną na odbiór odpadów z firmy;

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: