Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Na sesji Rady Miasta o modernizacji oczyszczalni ścieków

Burmistrz Jerzy Rębek przedstawił możliwości sfinansowania modernizacji oczyszczalni ścieków z dotacji z rządowego projektu Polski Ład oraz programu „Strategia rozwoju ponadlokalnego”. Wskazał również, że skoro gmina wiejska Radzyń jest zainteresowana włączeniem się do miejskiej sieci kanalizacyjnej, to również powinna mieć proporcjonalny udział we wkładzie własnym na inwestycję.

Prezes PUK: Oczyszczalnia ścieków musi zostać zmodernizowana

Na sierpniowej sesji Rady Miasta prezes PUK Jarosław Ejsmont stwierdził, że modernizacja oczyszczalni ścieków jest konieczna ze względów technicznych, bo funkcjonuje już 20 lat. Problemem jest wysoki koszt realizacji inwestycji. - Jeszcze w 2016 roku został przygotowany projekt, pozytywie oceniony przez różne jednostki. Gotowa jest dokumentacja strategiczna, potrzebna nam tylko dokumentacja wykonawcza - informował Prezes.
Koszt realizacji - około 40 mln zł - to wydatek, na jaki nie stać Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ani Miasta. - Podejmowałem różne działania, szukając rozwiązań – mówił na sesji Jarosław Ejsmont. - Dwie duże firmy zachodnie zaoferowały wejście kapitałowe z technologią, oferujące sfinansowanie modernizacji, ale pod warunkiem, że będą brać pożytki przez 30-40 lat. Odrzuciliśmy wspólnie z Burmistrzem ten pomysł, ponieważ jest to infrastruktura strategiczna. Nie możemy pozwolić na taką sytuację, że nie będziemy mieli wpływu na to, co się dzieje na ujęciu wody i oczyszczalni. Gdy pojawi się inna możliwość to z niej skorzystamy – deklaruje prezes PUK.

Burmistrz: skorzystamy z pieniędzy w ramach Polskiego Ładu i "Strategii rozwoju ponadlokalnego"

Burmistrz Jerzy Rębek przedstawił możliwości sfinansowania modernizacji oczyszczalni ścieków z dotacji z rządowego projektu Polski Ład oraz programu „Strategia rozwoju ponadlokalnego”. Wskazał również, że skoro gmina wiejska Radzyń jest zainteresowana włączeniem się do miejskiej sieci kanalizacyjnej, to również powinna mieć proporcjonalny udział we wkładzie własnym na inwestycję.

Włodarz Radzynia, zapowiedział, że gmina wiejska Radzyń zostanie włączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej, ale dopiero gdy zostanie zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków. - To jest warunek konieczny. Pan Wójt poczynił pewne prace odnośnie sieci kanalizacyjnej na Adamkach, przy czym nie poinformował o tym Miasta. Kwestia została nam przekazana dopiero niedawno – mówił burmistrz. - Nie odrzucam możliwości współpracy, ale musi być to zrobione w sposób absolutnie uporządkowany: Państwo jako Rada Miasta musicie być poinformowani o wszelkich działaniach związanych z włączeniem gminy wiejskiej Radzyń do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Kolejną kwestią jest partycypacja gminy wiejskiej w kosztach przebudowy oczyszczalni ścieków. - Ustaliliśmy, że Pan Wójt wystąpi do mnie z konkretnym wnioskiem, w którym zostaną podane wszystkie parametry związane z tą propozycją, abyśmy mieli pełną wiedzę, jakie ciążą na nas obowiązki. Równolegle musimy przystąpić do procesu uzgodnień, w jaki sposób to ma się odbywać. Po wystąpieniu Pana Wójta przedstawiam sprawę komisjom, połączone komisje przedstawią Państwu tę inicjatywę – informował włodarz Radzynia.

W związku z olbrzymimi kosztami (ok. 40 mln zł) remontu, modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Miasto przygotuje projekt rozwiązań prawnych dotyczących współfinansowania modernizacji oczyszczalni, aby możliwe było wspólne ubieganie się o środki na ten cel.
Burmistrz informował, że Miasto opracowuje „Strategię rozwoju ponadlokalnego”. Opracowanie jest warunkiem pozyskania dotacji w kolejnym okresie programowania. Ważnym elementem Strategi są tzw. MOF-y, czyli Miejskie Obszary Funkcjonalne. Urząd Marszałkowski wskazał, że jest możliwość połączenia w jeden obszar funkcjonalny gminy miejskiej Radzyń, gminy wiejskiej Radzyń oraz gminy Borki.

W Urzędzie Marszałkowskim podjęte zostały działania, aby dla radzyńskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego były zarezerwowane środki pozakonkursowe.

Włodarz Radzynia zapowiedział, że bezzwrotne dotacje pozyskane w ramach „Strategii rozwoju lokalnego” oraz pieniądze z programu Polski Ład w całości będą wykorzystane na oczyszczalnię: - Aktualnie najważniejszym zadaniem jest kwestia oczyszczalni ścieków. Jej modernizacja w perspektywie nawet dwóch pokoleń zabezpieczy miasto i ościenne gminy, które zechcą się w to włączyć – wyjaśniał burmistrz Jerzy Rębek i dodał, że modernizację i rozbudowę oczyszczalni można realizować modułami, co rozłożyłoby koszty na dłuższy okres.

Połączone dotacje z obydwu projektów mogą pokryć 80-95% wartości inwestycji. Wkład własny wyniesie zatem od 2 do 8 mln zł. - Jeśli gmina wiejska włączy się solidarnie w modernizację oczyszczalni, to proporcjonalnie musimy się podzielić kosztami. Liczę, że Rada Gminy wiejskiej Radzyń przyjmie tę koncepcję, bo nie mamy innego wyjścia. Mam nadzieję, że niedługo wpłynie do Miasta odpowiedni wniosek Gminy – zaznaczył burmistrz Jerzy Rębek.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: