Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Inwestycje Miasta w latach 2015-2019

Urząd Miasta Radzyń Podlaski

W latach 2015 - 2019 wykonano w Radzyniu inwestycje wartości ok. 38 mln zł, z czego ponad 25,8 mln to pozyskane przez Miasto środki zewnętrzne.

Szkoły, przedszkola, obiekty sportowe

- hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1. Budynek ma wymiary 18 x 36 m i powierzchnię 1360 m2. Oprócz sali gimnastycznej znajdują się w nim szatnie, sanitariaty, magazynek sprzętu, pomieszczenie dla trenerów, w pełni wyposażona siłownia oraz dwie sale lekcyjne. Koszt inwestycji wyniósł blisko 6 mln zł (5 956 227,02 zł).
W ramach inwestycji przebudowano również boisko zewnętrzne o wymiarach 30 x 60 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz ogrodzeniem z piłkochwytami. Wykonano również ciąg pieszo - jezdny.
- sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Chmielowskiego) - 2 735 684 zł
- przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Chmielowskiego 8 - 79 943 zł
- modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 12 - 82 798 zł
- modernizacja budynku przedszkola przy ul. Reja - 38 755 zł
- trybuny dla kibiców na stadionie miejskim - 109 600 zł
- skatepark - zbudowany na placu zabaw na os. Bulwary przy ul. Jana Pawła II; prace przy skateparku zostały wykonane zgodnie z umową zawartą z firmą INŻ WOD BUD z Lublina. Wartość zamówienia wyniosła 289 000,00 zł.
- siłownie na świeżym powietrzu - siłownie plenerowe usytuowane zostały przy ścieżce rowerowej w dwóch miejscach: obok kościoła MBNP oraz przy zalewie. Ich łączny koszt to 25 479,42 zł.

Mieszkania socjalne:

- blok z 32 mieszkaniami ul. Budowlanych 1 984 766 zł
- termomodernizacja budynku ul. Brzostówiecka 2 - 88 600 zł

Kanalizacja:

- ul. Polna - 501 196 zł
- Łąkowa - 354 123 zł
- Budowlanych - 71 051 zł
- Brzostówiecka - 352 806 zł
- Męczenników Podlaskich - 63 548 zł
- Lisowskiego - 124 245 zł
- Jagiellończyka - 326 890 zł
- Płudzińska (kanalizacja deszczowa) - 57 114 zł
- separator na kolektorze deszczowym ul. Krysińskiego - 75 663 zł
- odwodnienie os. Zgoda - 7 380 zł

Wodociągi (PUK):

- Lipińskiego
- Broniewskiego
- Konopnickiej
- Żeromskiego
- Tysiąclecia
- os. Zgoda: Norwida, Przesmyckiego, Witkiewicza
- os. Bulwary
- ul. Budowlanych- połączenie ulic: Podlaskiej i Lisowskiego 40 mb
- ul. Lisowskiego - 240 mb
- ul. Lendzinek II - 320 mb
- ul. Jana Pawła II - 245 mb
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (PUK, 3,5 mln zł środków zewnętrznych)
- Montaż czwartego pieca w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
- Ciągi komunikacyjne zbudowane i przebudowane

Chodniki:

- ul. Powstania Styczniowego - 45 142 zł
- ul. Baczyńskiego Lisowskiego - 34 708 zł
- ul. Matejki - 14 387 zł
- ul. Truskawkowa - 40 733 zł
- ul. Wybickiego - 56 118 zł
- dojście do Gimnazjum nr 2 ul. Sitkowskiego - 17 487 zł
- ul. Parkowa - 100 947 zł
- ul. Partyzantów - 49 980 zł
- ul. Chmielowskiego z zatoką postojową - 31 538 zł
- ul. Warszawska - 102 664 zł
- ciąg pieszy ul. Słowackiego - Wisznicka - 19 998 zł
- ul. Wisznicka (ciąg pieszo - jezdny) - 207 570 zł
- przejście od ul. Wyszyńskiego do ul. Jagiellończyka z parkingiem - 152 858 zł
- ul. Chełmońskiego - 10 035 zł
- ul. Wieniawskiego - 35 618 zł
- ciąg pieszy ul. Zabielska - Wisznicka - 25 tys. zł

Ulice:

- ul. Płudzińska - 274 574 zł
- ul. Nadwitnie - 128 958 zł
- ul. Łąkowa - 799420 zł + III etap - 79 981 zł
- ul. Lendzinek I - 342 849 zł
- ul. Podlaska (w ramach BO) 101 380 zł
- ul. Bulwary 10 - 93 199 zł
- przebudowa drogi powiatowej Sitkowskiego - 52 336 zł + dotacja dla powiatu - 965 241 zł
- utwardzenie ul. Kamińskiego i ul. Jarmuła - 50 000 zł

Zatoki postojowe, parkingi:

- ul. Wyszyńskiego - 33 290 zł
- ul. Warszawskiej - 29 996 zł
- ul. Wybickiego - 32 419 zł
- ul. Gwardii - przystosowanie na parking części powierzchni ryneczku

Pałac:

- konserwacja kamiennych kompozycji (na bramie wschodniej i zachodniej, na skrzydle wschodnim, na skrzydle zachodnim, znad alkierza w części zachodniej korpusu głównego) - 496 865 zł
- remont elewacji skrzydła zachodniego - 2 024 765 zł
- remont wieży bramnej skrzydła zachodniego - 639 666 zł
- remont elewacji pawilonu południowego w skrzydle wschodnim Pałacu - 321 494 zł
- wymiana części okien w pałacu
- konserwacja Żelaznej Bramy oraz dwóch kamiennych kompozycji rzeźbiarskich - 77 490 zł
- remont wieży bramnej skrzydła wschodniego - 658 050 zł brutto, z czego 240 000 zł pochodzi ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opracowane projekty dotyczące pałacu i jego otoczenia:

- "Rokoko na Nowo - rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego" - w tym korpusu głównego Pałacu Potockich 214 844 zł
- oraz rewitalizacji dziedzińca honorowego Pałacu Potockich - w opracowaniu
- rewaloryzacji parku w zespole pałacowo - parkowym - 64 990 zł
- rewitalizacji Oranżerii - w opracowaniu

Muzeum Żołnierzy Wyklętych

W 2019 r. przeprowadzono szereg prac remontowych m.in. wymianę pokrycia dachowego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, trwają prace związane z zabezpieczeniem ścian fundamentowych przed zawilgoceniem. Na te działania Miasto pozyskało 305 000,00 zł dofinansowania, z czego 100 000,00 zł pochodzi z fundacji senatora Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”, następne 100 000,00 zł pochodzi z Fundacji Fundusz Rewitalizacji, gdzie senator G. Bierecki jest członkiem zarządu oraz 105 000,00 - ze środków MKiDN. Środki Miasta to 45 000 zł.

Wykup gruntów:

- od SM “SPOMLEK” - drogi bocznej od Zabielskiej - 78 243 zł
- od Wspólnoty Gruntowej: pod ul. Lendzinek I i Lendzinek II, część Truskawkowej - 228 931 zł
- od Lasów Państwowych: pod Porzeczkową i poszerzenie Morelowej - 83 443 zł
pod ulice: Łąkową - 20 100 zł
- przy DK 19 pod ulicę Przemysłową - 125 456 zł
- ul. Polna - 1 220 zł
- drogi dojazdowe przy ul. Warszawskiej - 82 287 zł
- nabycie nieruchomości od powiatu przy ul. Dąbrowskiego - 19 136 zł
- pod ulicę boczną ul. Chmielowskiego 84 210 zł

Monitoring:

- ul. Warszawska i pl. Potockiego - 24 800 zł
- Pałacu Potockich - 42 900 zł
- przebudowa monitoringu przy ścieżce rowerowej - 24 871 zł

Place zabaw:

- Bulwary - 90 331 zł
- ul. Warszawska - 143 628 zł
- modernizacja przy Szkole Podstawowej nr 1 - 31 322 zł
- modernizacja przy Szkole Podstawowej nr 2 - ul. Chmielowskiego - 109 470 zł

Solary i fotowoltaika:

- "Czysta Energia w Powiecie Radzyńskim" - 150 solarów w Radzyniu
- Słoneczna Alternatywa dla Radzynia Podlaskiego 381 solarów i 78 instalacji fotowoltaicznych - 6 163 998 zł

Inne:

- Ulepszenie Targowiska miejskiego (Targowa 2) - 89 986 zł
- Urządzenie targowiska zwierząt - 95 134 zł, w związku z ASF przestrzeń jest wykorzystywana na parking
- Przebudowa oświetlenia ścieżki rowerowej
- Skwer 1050-lecia Chrztu Polski - 89 369 zł
- Parkometr - 19 434 zł
- zrealizowane 2 edycje Budżetu Obywatelskiego po 100 tys. zł (2017 r. - ul. Podlaska, 2018 - „Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja budynku” oraz zakup specjalistycznego wyposażenia dla Radzyńskiego Sportowego Centrum Taekwon-do); trzecia edycja za 100 tys. zł będzie realizowana w 2020 r. (wygrały projekty: „Biblioteka sercem osiedla - wyposażenie w meble i sprzęt Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Spółdzielczej 8” oraz „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ulicy Armii Krajowej”)
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta - 30 000 zł
- otwarcie Punktu Informacji Turystycznej w nowej siedzibie i jego reorganizacja, aby turyści mogli korzystać z niego w weekendy
- uruchomienie całodobowego WC (ryneczek)
- uruchomienie parkingu na 50 pojazdów (obok ryneczku)
- Pozyskanie 50 tys. na rozwój elektromobilności
- Uzyskanie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (po ponad 50 latach starań) w kwestii określenia granicy zabytku
- Zjazd z DK 19 - ul. Przemysłowa
- stworzenie projektu zmiany oświetlenia miasta z sodowego na ledowe. Przewidziany koszt 2 937 812 zł pochodzący z pożyczki z NFOŚiGW, spłacanej z oszczędności przewidzianych po zamontowaniu oświetlenia energooszczędnego
- Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
- projekty związane z zespołem pałacowo - parkowym

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: