Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Przypominamy! Ważne zmiany w odpadach od 1 stycznia 2020 r.

Urząd Miasta Radzyń Podlaski

29 listopada Rada Miasta Radzyń Podlaski podjęła szereg uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Miało to na celu dostosowanie przepisów prawa miejscowego do znowelizowanej 6 września 2019 r. ustawy z dnia z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 t. j.). Sprawdź najważniejsze zmiany.

Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2020 r.:

1. Obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez wszystkich mieszkańców;

2. Opłata wynosi 20 zł od mieszkańca;

2. Brak odbioru odpadów niesegregowanych;

3. Opłata podwyższona za niewykonanie obowiązku segregacji wynosi 80 zł od mieszkańca + kara grzywny;

4. Miejski system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje wyłącznie domy jednorodzinne i bloki;

5. Przedsiębiorcy działający na terenie Radzynia muszą zawrzeć umowę cywilno-prawną z podmiotem odbierającym odpady komunalne;

6. Nieruchomości mieszane (dom + firma) muszą rozdzielić działalność - złożyć nową deklarację z nieruchomości zamieszkałej do Urzędu Miasta oraz zawrzeć umowę cywilno-prawną na odbiór odpadów z firmy.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: