Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Pobijmy wspólnie Rekord Polski na 555-lecie Radzynia!

Radzyński Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie „Radzyń – tu mieszkam” zapraszają do udziału w ustanowieniu Rekordu Polski w kategorii „Najdłuższy łańcuch ludzi trzymających się za ręce”. Próba odbędzie się 20 września 2023 roku (środa) w Radzyniu Podlaskim. Zbiórka o godz. 10.00 na dziedzińcu Pałacu Potockich. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawują Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek oraz Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski.

Wszyscy zainteresowani udziałem w próbie pobicia Rekordu Polski w kategorii „Najdłuższy łańcuch ludzi trzymających się za ręce” powinni zapoznać się z poniższym regulaminem oraz wypełnić i dostarczyć organizatorom stosowną zgodę... 

 

REGULAMIN
UCZESTNICTWA W PRÓBIE POBICIA REKORDU POLSKI W KATEGORII
„NAJDŁUŻSZY ŁAŃCUCH LUDZI TRZYMAJĄCYCH SIĘ ZA RĘCE”

1. Organizatorami próby pobicia Rekordu Polski są Radzyński Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie „Radzyń – tu mieszkam”.

2. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawują Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek oraz Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski.

3. Celem próby jest ustanowienie Rekordu Polski w kategorii „Najdłuższy łańcuch ludzi trzymających się za ręce”.

4. Przedsięwzięcie realizowane jest z okazji 555. rocznicy uzyskania przez Radzyń Podlaski praw miejskich.

5. Próba ma na celu integrację mieszkańców Radzynia Podlaskiego i Powiatu Radzyńskiego oraz promowanie wspólnoty i solidarności między ludźmi. Ponadto organizatorzy pragną dążyć do podkreślenia takich wartości jak współpraca, wzajemne wsparcie i jedność, które są kluczowe dla rozwoju społeczeństwa.

6. Próba odbędzie się 20 września 2023 roku (środa) w Radzyniu Podlaskim. Zbiórka o godz. 10.00 na dziedzińcu Pałacu Potockich.

7. Uczestnictwo w próbie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku czy płci.

8. Warunkiem przystąpienia do próby jest dostarczenie podpisanej zgody na udział i wykorzystanie wizerunku.

9. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnie upoważnionych.

10. Uczestnicy muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa i słuchać instrukcji organizatorów.

11. W razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub sytuacji awaryjnych, uczestnicy zobowiązani są poinformować o tym fakcie personel medyczny lub organizatorów.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu, miejsca lub anulowania próby.

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe lub materialne wyrządzone uczestnikom w trakcie próby.

14. Wszystkie informacje dotyczące próby pobicia Rekordu Polski dostępne są na https://kochamradzyn.pl/2-aktualnosci/7226-rekord-polski.html

15. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.

 

ZGODA NA UDZIAŁ W USTANOWIENIU REKORDU I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: