Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Ćwiczenia ratownicze „Radzyń Podlaski 2023″

Powiat Radzyński

21 września 2023 roku na terenie powiatu radzyńskiego odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze „Radzyń Podlaski 2023″. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie poziomu przygotowania sił i środków (strażaków i sprzętu) Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wysokościowego, technicznego, działań poszukiwawczo-ratowniczych z elementami ratownictwa medycznego.

Scenariusz 1 ćwiczenia był następujący:
W wyniku prowadzenia prac remontowych w budynku szkoły doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej na gaz ziemny doprowadzonej do kotłowni, a następnie do wybuchu i pożaru w budynku Szkoły Podstawowej w Żeliźnie w gminie Komarówka Podlaska, powiat radzyński, woj. lubelskie. Pożarem zostało objęte pomieszczenie kotłowni znajdujące się w piwnicy. Nastąpiło częściowe zawalenia się ścian i osłabienia konstrukcji budynku. Ogień rozprzestrzenił się na resztę kondygnacji i dach. Budynek pełnił funkcję hotelową, gdzie zakwaterowane były osoby dorosłe. Po dojeździe na miejsce pożaru pierwszych zastępów osoba odpowiedzialna za ewakuację poinformowała, że po przeliczeniu ewakuowanych osób brakuje kilku pracowników firmy remontowej, którzy najprawdopodobniej zostali w budynku, dokładnej liczby osób nocujących w hotelu nie była w stanie podać.

Scenariusz 2 ćwiczenia:
Podczas prac leśnych związanych z wycinką drzew doszło do zaprószenia ognia w oddz. 387C, Leśnictwo Witoroż Nadleśnictwo Międzyrzec. Zbyt późne zauważenie powstania pożaru i niewystarczające siły będące na miejscu nie przyniosły oczekiwanego efektu przy próbie ugaszenia pożaru. Pracownicy zaalarmowali leśniczego oraz CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112). W wyniku dużego nagromadzenia materiału palnego pożar szybko rozwinął się i zagraża rozprzestrzenieniem się na dużą część kompleksu lasu.

Czterech młodych mężczyzn dowiadując się o pożarze lasu i działaniach Straży Pożarnej postanawia pojechać na miejsce zdarzenia. Podczas jazdy leśna drogą ze byt dużą prędkością kierowca traci panowanie nad pojazdem i uderza w drzewo, które się przełamuje u podstawy pnia i spada na samochód. W pojeździe znajdują się dwie osoby natomiast dwie pozostałe opuściły pojazd o własnych siłach i oddaliły się w nieznanym kierunku. Nawiązują kontakt z numerem 112 zgłaszając że potrzebują pomocy i zgubili się w lesie ale z uwagi na słaby zasięg telefoniczny nie udaje się ponownie nawiązać z nimi kontaktu.

Podczas ćwiczeń osiągnięto cele szczegółowe, takie jak:
– sprawdzenie procedur dysponowania sił i środków do zdarzenia z poziomu powiatu i województwa,
– doskonalenie taktyki prowadzenia działań na obiektach użyteczności publicznej
z elementami ratownictwa wysokościowego oraz medycznego,
– doskonalenie taktyki prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego, poszukiwawczego oraz gaśniczych na obszarach leśnych,
– doskonalenie umiejętności kierowania działaniami oraz organizacji i pracy sztabu na poziomie taktycznym i strategicznym,
– sprawdzenie funkcjonowanie systemów łączności dowodzenia i współdziałania,
– doskonalenie formy i metody zabezpieczenia własnego rejonu działania na czas zadysponowanych sił i środków jednostki,
– doskonalenie współpracy z innymi służbami i podmiotami.

Uroczystego podsumowania i zakończenia ćwiczeń dokonał Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Tomasz Podkański wraz z Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego KW PSP w Lublinie st. bryg. Zenonem Pisiewiczem. Słowa uznania i osobiste podziękowania przekazali również Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, Starosta Radzyński Pan Szczepan Niebrzegowski oraz Wójt Gminy Komarówka Podlaska Pan Ireneusz Demianiuk, którzy wizytowali niniejsze ćwiczenia.

Tekst i fot: Wioletta Lewczuk

image001
image002
image003
image004
image005
image006
image007
image008
image009
image010
image011
image012
image013
image014
image015
image016
image017
image018
image019
image020
image021
image022
image023
image024
image025
image026
image027
image028
image029
image030
image031
image032
image033
image034
image035
image036
image037
image038
image039
image040
image041
image042
image043
image044
image045
image046
image047
image048
image049
image050
image051
image052
image053
image054
image055
image056
image057
image058
image059
image060
image061
image062
image063
image064
image065
image066
image067
image068
image069
image070
image071
image072
image073
image074
image075
image076
image077
image078
image079
image080
image081
image082
image083
image084
image085
image086
image087
image088
image089
image090
image091
image092
image093
image094
image095
image096
image097
image098
image099
image100
image101
image102
image103
image104
image105
image106
image107
image108
image109
image110
image111
image112
image113
image114
image115
image116
image117
image118
image119
image120
image121
image122
image123
image124
image125
image126
image127
image128
image129
image130
image131
image132
image133
image134
image135
image136
image137
image138
image139
image140
image141
image142

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: