Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi w Świerżach

Powiat Radzyński / Izabela Grzybowska

9 października br. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej nr 1255 L. Inwestycja o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1255L od dr. woj. nr 814 - Branica Suchowolska na odcinku o 1,8 km” była dofinansowana z programu Polski Ład, ze środków przeznaczonych na inwestycje na terenach gmin popegeerowskich. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 1935.692,55 zł. Dotacja wyniosła 1.372.000,00 zł. Kwota 281.846,28 zł pochodziła z budżetu Gminy Wohyń, zaś kwota 281.846,27 zł pochodziła z budżetu Powiatu Radzyńskiego.

W wydarzeniu uczestniczyli: Senator RP Grzegorz Michał Bierecki, Posłowie: Dariusz Stefaniuk i Monika Pawłowska, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Wicestarostą Michałem Zającem i Członkiem Zarządu: Jerzym Bednarczykiem, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Mazurek z Radnymi Rady Powiatu, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mirosław Kułak, Wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz wraz z radnymi i pracownikami gminy, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, wykonawca inwestycji Andrzej Wargocki, a także sołtysi i mieszkańcy.

Zaproszeni goście dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, a poświęcenia drogi dokonał ks. Józef Wiesław Chwalisz.

Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 1255L charakteryzował się wyjątkowo mocno zdegradowaną nawierzchnią, która w znacznym stopniu utrudniała ruch pojazdów. Wykonawcą inwestycji była firma ,,Fedro” Sp. z o.o. z siedzibą w Osiecku.

W ramach przebudowy została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna, pobocza z kruszywa łamanego, odtworzone zostały rowy i przepusty, a całości inwestycji dopełniło nowe oznakowanie poziome i pionowe. Tereny przez które przebiega droga nr 1255L, to obszary rolne z dopuszczeniem zabudowy. Daje to możliwość rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych i powstawania nowych związanych z gospodarką rolną i nie tylko. Dla rozwoju gospodarczego każdego obszaru duże znaczenie ma również turystyka. Rozwój tego sektora jest jedną z form wzmacniania lokalnej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem. Walory środowiskowe i przyrodnicze obszaru, które komunikuje droga nr 1255L sprzyjają rozwojowi czynnego wypoczynku. Warunkiem rozwoju turystyki na tym obszarze jest właściwa infrastruktura drogowa zapewniająca dostępność do terenów rekreacyjnych mieszkańcom okolicznych miast.

O zrealizowanej inwestycji wypowiedział się Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski

- Cieszę się ze kolejny raz spotykamy się na uroczystości otwarcia drogi. Obietnice zostają spełnione. Odcinek Ustrzesz-Lisiowólka-Ostrówki wszedł do Programu Rządowego. Wspólnie z Wójtem i Radą Gminy jestem przekonany ze w przyszłym roku ta droga będzie wyglądała jak inne drogi powiatu radzyńskiego. Nasza okolica zmieniła się diametralnie w ostatnich latach. Jesteśmy jednymi z największych beneficjentów na Lubelszczyźnie jeśli chodzi o środki drogowe. Dla Nas najważniejsi są mieszkańcy. Dzięki wspólnej pracy mamy piękną drogę, jest to inwestycja która służy ludziom – spuentował Starosta Radzyński.

image001
image002
image003
image004
image005
image006
image007
image008
image009
image010
image011
image012
image013
image014
image015
image016
image017
image018
image019
image020
image021
image022
image023
image024
image025
image026
image027
image028
image029
image030
image031
image032
image033
image034
image035
image036
image037
image038
image039
image040
image041
image042
image043
image044
image045
image046

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: