Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Burmistrz Jerzy Rębek: Ocenę tego, co się wydarzyło, pozostawiam mieszkańcom

Kandyduję na stanowisku Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, gdyż praca z ludźmi i dla ludzi jest moją pasją, sprawia mi wielką radość. To nie jest zwykłe miejsce pracy ale konkretna misja do wykonania.

Posiadam odpowiednie przygotowanie zawodowe i doświadczenie do prowadzenia spraw z zakresu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.

Mimo tego, że dokonaliśmy (z całym zespołem) tak wiele w Naszym Mieście w ostatnich latach, to również zostały zapoczątkowane kolejne wielkie przedsięwzięcia inwestycyjne i działania promujące miasto.

Podstawową kwestią na najbliższe miesiące jest przygotowanie projektu technicznego dotyczącego modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Została już opracowana koncepcja dotycząca tego zadania. Następstwem tych działań będzie fizyczna realizacja tej inwestycji. Środki na ten cel będą pochodziły z programu Feniks i NFOSiGW.

Niezwykle ważnym działaniem jest kontynuacja procesu zagospodarowania całego otoczenia pałacu ze szczególnym uwzględnieniem stawów przypałacowych i parku. Środki na to działanie w kwocie 10 mln zł są już zarezerwowane w Urzędzie Marszałkowskim w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Miasto zabiega o środki z RPOWL na rewitalizację Oranżerii. W grudniu 2023 roku został złożony wniosek o dotacje na kwotę 7 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2024 r. Po ewentualnym szczęśliwym rozstrzygnięciu przystąpimy do realizacji zadania.

Rozpoczęliśmy już opracowanie dotyczące zagospodarowania radzyńskiego zalewu (Cegielni). Koncepcja jest już gotowa. Teraz jest już czas na sprawne opracowanie projektu technicznego i stworzenie możliwości złożenia wniosku o środki pomocowe z KPO. Podobne działania podjęliśmy w związku z potrzebą utworzenia szczególnie przyjaznego miejsca wypoczynku dla mieszkańców osiedla przy ul. Spółdzielczej.

Kolejnym argumentem przemawiającym za moim kandydowaniem jest rozpoczęty w tamtym roku wielki proces przebudowy, modernizacji i budowy nowych dróg na terenie miasta. Działania te będą kontynuowane przez kolejne lata. Już w tym roku będzie przebudowanych sześciu ulic, tj. ul Warszawskiej, Wyszyńskiego, Partyzantów (I etap), Żeromskiego, Chomiczewskiego (I etap) i Pomiarowej. Wybudowana zostanie ul. Św. Andrzeja Boboli a także ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Wisznickiej.

Mając bardzo dobre doświadczenia w budowaniu instalacji fotowoltaicznych będziemy kontynuowali ten proces na wszystkich obiektach miejskich np. pływalnia, przedszkola a także w otoczeniu pałacu. Inwestowanie w odnawialne źródła energii jest bardzo opłacalnym przedsięwzięciem.
Mając tak zadbane miasto a równocześnie świetnie usytuowane przy drodze krajowej nr 63 i S19 zadbamy o promocję nie tylko na skalę krajową ale też europejską.

Mając tyle argumentów błędem byłoby zaniechanie tych działań.

W ostatnich latach dokonaliśmy w Radzyniu rzeczy wcześniej uznanych za niemożliwe.

Miasto przejęło na własność w roku 2015 Pałac Potockich, który w roku ubiegłym odzyskał swoją świetność. To dzięki ciężkiej pracy całego zespołu możemy cieszyć się tym wielkim wspólnym dobrem. A przypomnę, że pałac miał być sprzedany i nie wiemy jaki byłby jego los.

Równocześnie swoją świetność i pierwotne funkcje odzyskał radzyński rynek. Jeszcze nie tak dawno to miejsce było powodem do wstydu, a obecnie jest miejscem wypoczynku, relaksu dla całej rzeszy mieszkańców Radzynia i licznie przybywających gości oraz miejscem odbywania się niezliczonych imprez kulturalnych.

Łączny koszt rewitalizacji pałacu i centrum miasta zamknął się kwotą ponad 33 mln zł. Pozyskaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego rzędu 22,5 mln zł , dotację państwową 4 mln zł a pozostałe środki to zwrot podatku VAT od wydatków kwalifikowanych. Miasto nie dołożyło do tej inwestycji ani jednej złotówki. To było możliwe dzięki ogromnej i wytężonej pracy całego zespołu.

Warto przypomnieć, że po ponad 20 latach oczekiwania została wybudowana hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 (wcześnie dzieci chodziły na zajęcia z wychowania fizycznego do „zawodówki”). Powstało również boisko ze sztuczną nawierzchnią a otoczenie szkoły zostało pięknie zagospodarowane. Łączny koszt tej inwestycji to 6,5 mln zł.

W tym samym czasie zbudowaliśmy salę sportową przy filii Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Chmielowskiego. Szkoła zyskała również kilka sal lekcyjnych i pełne zaplecze sanitarne. Łączny koszt to ok 4 mln zł. Dzieci uczęszczające wcześniej do tej szkoły chodziły na zajęcia z wychowania fizycznego do budynku Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie jest to piękna i w pełni bezpieczna placówka.

Poważne remonty zostały przeprowadzone w samych budynkach szkół i przedszkoli. Były remontowane sale lekcyjne i kuchnie, budowane nowe kotłownie gazowe i remontowane szatnie. Te inwestycje mimo tego, że są mało widoczne to jednak radykalnie zmieniły funkcjonowanie tych placówek. To wszystko z troski o nasze dzieci, młodzież a także godne warunki pracy dla wszystkich pracowników.

Zadbaliśmy o place zabaw przy każdym przedszkolu i każdej szkole. Na osiedlach mieszkaniowych również powstały place zabaw a także skatepark. Te miejsca tętnią życiem szczególnie w okresie letnim. Na realizację tych inwestycji miasto wydało ponad 500 tys. zł.

W ostatnich latach wybudowaliśmy nowe ulice, tj. Płudzińską, Lendzinek I, Sitkowskiego, Łąkową, Zabielską, Polną i Przemysłową. Łączny koszt tych inwestycji to ok. 16 mln. zł.

W minionym okresie wybudowaliśmy około 4 km chodników i ścieżek pieszo-rowerowych.

Wybudowaliśmy ok. 3 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (ul. Polna, Błogosławionych Męczenników Podlaskich, Powstania Styczniowego, Lendzinek i wiele mniejszych odcinków).

Miasto było liderem programu budowy instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie całego powiatu. Powstało wówczas 1000 instalacji, których koszt wyniósł ponad 8,5 mln zł. Na ten cel uzyskaliśmy 6,5 mln zł dotacji. Cała inwestycja realizowana była przez pracowników Urzędu Miasta. Była to ogromna i trudna praca, ale zakończona sukcesem.

W roku 2023 wybudowaliśmy trzy instalacje fotowoltaiczne, tj. na budynku Urzędu Miasta, na Szkole Podstawowej nr 2 a także na budynku Szkoły Podstawowej nr 1. W ten sposób zapewniliśmy tym obiektom darmową energię elektryczną (szczególnie w słoneczne dni). Warto dodać, że energia uzyskana w SP 1 wykorzystywana jest w okresie letnim dla zasilenia całego rynku wraz z fontanną. Oszczędności są ogromne.

W ostatnim okresie zmodernizowaliśmy oświetlenie uliczne na terenie całego miasta. Pozyskaliśmy na ten cel dotację w wysokości ok. 2,5 mln zł. Oszczędności jakie uzyskaliśmy sięgają 65% dotychczasowych kosztów, a to jest kwota ok. 700 tys. zł w skali roku.

W trakcie mojej kadencji powstały 32 mieszkania komunalne w budynku przy ul. Budowlanych 2a. Łączny koszt to prawie 2 mln zł a w tym dotacja z programu rządowego w wysokości 900 tys. zł.

Nie sposób pominąć faktu, że opracowaliśmy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, który jest kluczowym dokumentem umożliwiającym dalszy rozwój miasta.

W tym samym czasie dzięki staraniom jakie prowadziliśmy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego ostatecznie została ustalona „Granica Zabytku”. Mamy decyzję Ministra. Jest to szczególnie charakterystyczne dla Naszego Miasta, ponieważ znaczną część centrum zajmuje kompleks pałacowo-parkowy. Sprawa ta oczekiwała na załatwienie od roku 1963.

W ostatnim okresie naszej działalności wykonaliśmy również setki mniej kosztownych inwestycji ale bardzo ważnych z punktu widzenia mieszkańców Radzynia.

Ten czas, który podsumowujemy to czas prawdziwego renesansu działalności kulturalnej. Miasto żyje licznymi wydarzeniami kulturalnymi nie tylko na skalę lokalną ale również ogólnopolską. Jest to zasługą całego zespołu ludzi, którzy mają na sercu tworzenie piękna tak bardzo oczekiwanego przez nas wszystkich. Miło w takim zespole pracować i tworzyć.

Szanowni Państwo

Warto również wrócić pamięcią do tego jakże trudnego i często bolesnego okresu pandemii Covid 19 a później wojny w Ukrainie i pomoc jaką świadczyliśmy i świadczymy dla uchodźców wojennych. Tym wszystkim trudnościom daliśmy radę.

Ocenę tego, co się wydarzyło w mijającym okresie pozostawiam mieszkańcom Radzynia. Wierzę, że ze względu na powyższe fakty będzie ona pozytywna, dlatego proszę Państwa o poparcie mojej kandydatury w nadchodzących wyborach samorządowych.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: