Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

POZNAJCIE

Izba Pamięci Karola Lipińskiego

Robert Mazurek

Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 23)

W północno-zachodniej części radzyńskiego pałacu Potockich, od strony ul. Jana Pawła II i pl. Wolności, znajduje się Izba Pamięci Karola Lipińskiego. Placówka, prowadzona przez Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne, ma na celu popularyzację twórczości wybitnego skrzypka urodzonego w Radzyniu. Służą temu zgromadzone w niej eksponaty, m.in. dokumenty, nuty oraz pamiątki po muzyku.

Przed wejściem do izby stoi popiersie Karola Lipińskiego. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod pomnik miało miejsce 9 października 2008 roku, natomiast jego uroczyste odsłonięcie odbyło się 20 dni później, tj. 29 października. Z inicjatywą wzniesienia pomnika tego najwybitniejszego polskiego muzyka doby przedchopinowskiej wystą­piło Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne, na czele z jego wieloletnim prezesem Zygmuntem Pietrzakiem. Popiersie stanowi materialny, symboliczny przejaw uczuć mieszkańców miasta wobec Wielkiego Radzynianina. Odsłonięcie monumentu mia­ło miejsce w przededniu 218. rocznicy urodzin artysty. Wydarzenie to było również punk­tem kulminacyjnym jubileuszowych XXV Dni Karola Lipińskiego, corocznego cyklu koncer­tów muzyki klasycznej, będących formą uhonorowania urodzonego w Radzyniu światowej sławy wirtuoza skrzypiec i kompozytora, a także okazją do popularyzacji jego muzyki i twórczości.

Autorem projektu popiersia jest artysta rzeźbiarz Gustaw Hadyna, z kolei od­lew z brązu wykonała odlewnia artystyczna Piotra Piszczkiewicza z Podłęcza k. Niepołomic. Granit „Szczelin”, z którego wykonany jest cokół, pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskiego. Widnieje na nim napis: KAROL JÓZEF / LIPIŃSKI / 1790-1861. Odsłonięcie popiersia Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim było ogrom­nym wydarzeniem dla wszystkich osób zainteresowanych życiem i twórczością kompozy­tora. Jest to pierwszy pomnik tego artysty w Polsce.

Mieszcząca się w pałacu Izba Pamięci Karola Lipińskiego została uroczyście otwarta 15 listopada 2010 roku. Po wejściu do środka uwagę przykuwa replika po­mnika - popiersia Karola Lipińskiego usytuowanego przed pałacem, nad którą umieszczone zostały skrzypce. Udostępniona do zwiedzania ekspozycja ukazuje cztery etapy drogi artystycznej Karola Lipińskiego: okres radzyński (1790-1799), lwowski (1799-1839), drezdeński (1839-1861) i urłowski (1861). Każdy, kto odwiedzi izbę, ma też możliwość obejrzenia filmu o skrzypku oraz zapoznania się z histo­rią Dni Karola Lipińskiego. Ciekawym elementem placówki jest galeria najwybitniejszych wykonawców koncertujących w Radzyniu w ramach tego cyklu. Izba jest miejscem licznych odwiedzin, prowadzenia zajęć edukacji kulturalnej oraz miejscem konkursów na temat ży­cia i twórczości tego światowej sławy artysty.

W radzyńskiej Izbie Pamięci Karola Lipińskiego każdy odwiedzający może też zapoznać się z działalnością Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego. Obok organizacji wspominanych już Dni Karola Lipińskiego, należą do niej m.in.: prekursorskie nagrania płyt z utworami Karola Lipińskiego, odrestaurowanie w 2006 roku pomni­ka nagrobnego muzyka we wsi Wirliw (dawniej Urłów) na Ukrainie, publikacje książkowe, organizacja konkursów wiedzy o życiu i twórczości skrzypka oraz współrealiza­cja filmów biograficznych o Karolu Lipińskim.

image001
image002
image003
image004
image005
image006
image007
image008
image009
image010
image011
image012
image013
image014

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: