Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

POZNAJCIE

Cmentarz parafialny w Radzyniu Podlaskim

Robert Mazurek

Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 50)

Cmentarz parafialny w Radzyniu Podlaskim położony jest we wschodniej części miasta. Prowadzi do niego ul. Sitkowskiego, która okala go częściowo od zachodu i od północy. Po przeciwnej stronie cmentarz ogranicza ul. Błogosławionych Męczenników Podlaskich, natomiast od wschodu ul. Leśna. Zajmuje powierzchnię 2,9 ha i jest zarządzany przez Parafię Trójcy Świętej.

Radzyński cmentarz parafialny powstał pod koniec XVIII wieku, a najstarsza wzmianka o jego istnieniu pochodzi z 1802 roku. Odnajdziemy na nim zabytkowe nagrobki datowane na drugą połowę XIX i początek XX wieku. Pierwotnie cmentarz zajmował niewielki obszar wokół eklektycznej kaplicy Św. Anny, która początkowo pełniła funkcję krypty grobowej rodziny Korwin-Szlubowskich. Cmentarz był systematycznie rozbudowywany. Najpierw rozciągał się wzdłuż drogi Kozirynek Stary, która w późniejszym okresie zmieniła nazwę na ul. Sitkowskiego. Z czasem stała się ona jego wewnętrzną aleją dzieląc go na część północną i południową, a następnie zmieniła swój bieg okalając cmentarz od północy. Zachodnia część cmentarza została wydzielona dla prawosławnych, którą od części katolickiej oddzielał drewniany parkan. Rozebrano go w 1929 roku po tym jak poświęcono tę część cmentarza, co było równoznaczne z likwidacją miejsca pochówku osób wyznania prawosławnego. Z kolei w północno-zachodnim rogu cmentarza znajdowała się część, gdzie grzebano nieochrzczone dzieci, osoby innego wyznania i samobójców. Istniała ona do lat 60. XX wieku.

W 1897 roku cmentarz otoczony został parkanem o wysokości 1,3-1,7 m, który wymurowano z czerwonej cegły. Od strony północnej umiejscowiona została w nim trójprzelotowa brama główna prowadząca na część katolicką cmentarza. Składała się ona z dwóch masywnych, murowanych czworobocznych filarów, które zostały przyozdobione pseudopilastrami oraz pasową dekoracją. Od zewnątrz, w nieotynkowanych płycinach, umieszczone zostały krzyże. Filary zwieńczono gzymsem oraz żeliwnymi wazami, natomiast po bokach zostały osadzone na nich niskie furtki. W tym samym czasie powstała też kostnica zwana domem przedpogrzebowym. Ten niewielki, prostokątny budynek został zlokalizowany w północno-wschodnim rogu cmentarza. Pokrywa go dwuspadowy dach z blachy. Od zachodu prowadzą do niego drzwi, a od południa znajduje się w nim jedyny otwór okienny. Obecnie domek służy jako składzik na narzędzia dla grabarza. Obok niego znajduje się studnia. Drugą spotkamy przy głównej alejce, w niedalekim sąsiedztwie kaplicy Św. Anny.

Przez długie lata cmentarz miał charakter parkowy. Na jego terenie rosło kilkaset drzew, spotkać można było nawet pomniki przyrody. Do najczęściej występujących gatunków zaliczały się brzozy, dęby, jałowce, jesiony, kasztanowce, lipy. Wyznaczały one niegdyś granice cmentarza, podkreślały jego układ, wytyczały ścieżki i alejki. Niestety od początku XXI wieku liczba drzew na cmentarzu systematycznie maleje. Obecnie wśród roślinności dominuje czarny bez.

Po likwidacji części prawosławnej cmentarza brama północna straciła funkcję wejścia głównego. Przejęła ją brama usytuowana od strony zachodniej. Powstały też kolejne wejścia na cmentarz, usytuowane w dwóch pozostałych częściach parkanu – południowej i wschodniej. Z czasem, poza dwiema głównymi alejami, zatarł się też dawny układ cmentarza. Po zakończeniu II wojny światowej pochówki były lokowane bez planu, zapełniając każde wolne miejsce. Tym samym pomiędzy XIX-wieczne nagrobki o dużych walorach artystycznych wciskały się współczesne groby. Z czasem brak miejsca wymusił powstanie drugiego w Radzyniu cmentarza – komunalnego. W latach 80. XX wieku zlokalizowano go na ul. Lubelskiej, obok nieczynnego cmentarza żydowskiego.

image001
image006
image007
image008
image009
image010
image011
image012
image013
image014
image015
image016
image017
image018
image019
image020
image021
image022
image023
image024
image025
image026
image027
image028
image030
image031
image033
image034
image035
image036
image038
image039
image042
image043
image044
image045
image047
image048
image049
image050
image051
image052
image053
image054
image055
image056
image057
image058
image060
image061
image062
image063
image064
image065
image066
image067
image069
image070
image071
image072
image073
image074
image075
image076
image077
image078
image079
image080
image081
image082
image083
image085
image086
image087
image088
image089
image090
image091
image093
image094
image096
image097
image098
image099
image100
image101
image102
image104
image105
image106
image108
image110
image111
image112
image113
image114
image115
image116
image117
image118
image119
image120
image122
image123
image125
image127
image128
image129
image130
image131
image132
image133
image134
image135
image136
image137
image138
image139
image140
image141
image142
image143
image146
image148
image149
image150
image151
image152
image153
image154
image155
image156
image157
image158
image159
image162
image163
image165
image167
image168
image169
image170
image171
image172
image173
image174
image175
image177
image178
image179
image180
image181
image183
image184
image185
image186
image187
image188
image189
image190
image191
image193
image194
image195
image196
image197
image198
image199
image200
image201
image203
image204
image205
image206
image207
image208
image210
image211
image212
image214
image215
image216
image217
image219
image220
image221
image222
image223
image224
image225

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: