Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Przetarg na rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego i ul. Rynek

Urząd Miasta Radzyń Podlaski / Anna Wasak

W ostatnim tygodniu listopada ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie prac związanych z poprawą stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim. Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na to zadanie Miasto pozyskało dotację w wysokości 21,5 mln zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi ok. 29 mln zł. W ramach projektu ma być zrewitalizowany korpus główny i dziedziniec honorowy oraz ul. Rynek

Przewidywany termin wyłonienia wykonawcy to 1 kwartał 2021 roku. Termin wydaje się odległy, ale spowodowane jest to tym, że w związku ze skalą realizowanej inwestycji ma tu zastosowanie tzw. przetarg unijny, gdzie są wydłużone terminy ogłoszenia o przetargu i wyłonienia wykonawców. - Oczekujemy, że wykonawca wyłoniony w przetargu rozpocznie prace już na początku 2 kwartału 2021 roku, realizacja inwestycja jest zaplanowana do 30 VI 2023 roku – informuje burmistrz Jerzy Rębek dodając, że dotychczasowe działania były prowadzone przy udziale ekspertów – również z dziedziny zamówień publicznych, aby uniknąć najdrobniejszych błędów.

Co zostanie wykonane w ramach projektu

W ramach projektu wykonane zostaną prace rewitalizacyjne korpusu głównego i dziedzińca honorowego Pałacu Potockich oraz placu publicznego ul. Rynek (dawny dworzec PKS). Przeprowadzone zostaną tam prace konserwatorskie i restauratorskie, roboty budowlane oraz przystosowania obiektu do nowych funkcji. Odtworzona zostanie historyczna przestrzeń miejska przez przebudowę Rynku.


KORPUS GŁÓWNY

Przeprowadzony zostanie remont i przebudowa wnętrz korpusu głównego pałacu włącznie z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania), zamontowane zostaną: instalacja wentylacyjna, system sygnalizacji pożaru SSP i systemu oddymiania oraz niezbędna infrastruktura zewnętrzna: przyłącza wodne i kanalizacyjne.

Położone zostaną nowe podłogi w piwnicach, na parterze i piętrze. Będą to – w zależności od pomieszczeń posadzki ceramiczne, kamienne i drewniane.

Wyremontowana zostanie elewacja korpusu głównego wraz z rzeźbami, przeprowadzone zostaną renowacja i odtworzenie sztukaterii. Wymieniona będzie stolarka okienna i drzwiowa.

DZIEDZINIEC HONOROWY

Rewitalizacja dziedzińca pałacu będzie polegała na przebudowie nawierzchni dziedzińca, wykonaniu odwodnienia terenu, przebudowie sieci ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, remoncie muru oporowego z wykonaniem publicznego WC w istniejących pomieszczeniach muru oporowego. Plac zostanie wyłożony płytami i kostką granitową, przebudowane zostaną tereny zielone, wykonane będzie oświetlenie.

RYNEK

Rewitalizacja placu publicznego Rynek będzie polegała na wymianie nawierzchni placu, przebudowie kanalizacji deszczowej, budowie fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą, odbudowaniu studni, przebudowie schodów do budynków mieszkalnych z usługami w pierzei północnej, budowie małej architektury i oświetlenia placu.

Całość zostanie zrealizowana w ciągu trzech lat. Koszt rewitalizacji wyniesie ok. 28 mln zł, z czego 21,5 to dotacja z Urzędu będzie kosztowała ok. 28 mln zł.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: