Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w Radzyniu

Powiat Radzyński / Izabela Grzybowska

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane zostały 10 października br. przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej przy współpracy ze Starostą Radzyńskim Szczepanem Niebrzegowskim oraz Dyrektor ZSP w Radzyniu Podlaskim Grażyną Dzidą. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim. Wydarzenie rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego.

Podczas uroczystości goście mieli okazję do wysłuchania koncertu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim. Wystąpili: skrzypce - Hanna Matczak, saksofon - Berdnard Szczygielski, kwintet akordeonowy w składzie: Marcel Semeniuk, Stanisław Krupa, Mateusz Golonka, Jakub Palinowski i Marcin Mitura.

Na uroczystości stawili się nauczyciele, którym przyznano: Krzyże Zasługi, Medale: za Długoletnią Służbę, Komisji Edukacji Narodowej, Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Nauczyciele otrzymali wyróżnienia z rąk Wicewojewody Lubelskiego Bolesława Gzika i Lubelskiej kurator oświaty Teresy Misiuk. Starosta Radzyński podczas uroczystości przyznał wyróżnienia nauczycielom za ich szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przekazała nagrody i gratulacje nauczycielom których nominowała za szczególne osiągniecia i podstawę.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządów, duchowieństwa, nauczycielskich zawiązków zawodowych, służb mundurowych, przedsiębiorstw oraz instytucji współpracujących ze szkołami.

-Życzę wszystkim nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty dobrego świętowania. A osobom które się szczególnie wyróżniły gratuluję i niech to odznaczenie będzie inspiracją do dalszej pracy - powiedział Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik

- Obchody Wojewódzkie Dnia Edukacji Narodowej przypada w szczególnym dniu 250 rocznicy powołania Komisji Narodowej. Cel, który stoi przed nami, pracownikami oświaty jest niezmienny. Jest to dążenie do tego abyśmy młode pokolenie wychowali na światłych i świadomych obywateli- powiedziała Lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk.

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski działając na podstawie uchwały Rady Powiatu Radzyńskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, przyznał te wyróżnienia nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Radzyński za ich szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

- Chciałbym pogratulować wszystkim nauczycielom którzy zostali wyróżnieni. Życzę Wam abyście nigdy nie dali sobie odebrać pasji i radości z uczenia i wychowania. Pełnienie misji nauczyciela tylko wtedy ma sens. Dziękuję Kurator Teresie Misiuk za wybór Powiatu Radzyńskiego na miejsce Wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej - powiedział Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski

Nagrodzonymi nauczycielami przez Starostę Radzyńskiego są:

Pan mgr inż. Mariusz Antol – kierownik szkolenia praktycznego w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Pani dr Grażyna Dzida – Dyrektor ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Pani mgr Ewa Grodzka – Dyrektor I LO w Radzyniu Podlaskim

Pani mgr Anna Gryta - nauczyciel w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Pan mgr Mirosław Juszczyński – wicedyrektor w I LO w Radzyniu Podlaskim

Pani mgr Anna Kopańska – nauczyciel w ZSR w Woli Osowińskiej

Pan mgr Grzegorz Litwiniec - nauczyciel w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Pan mgr inż. Paweł Leszak – nauczyciel w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, wicedyrektor w latach 2019-2023

Pan mgr Marek Paszkowski – kierownik internatu w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Pan mgr inż. Wiesław Paszkowski – wicedyrektor w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Pani mgr Jolanta Purgał – nauczyciel w SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim, dyrektor w latach 2018-2023

Pan mgr Łukasz Trosiński – nauczyciel w SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim, wicedyrektor w latach 2018-2023

Pani mgr Anna Urbaniak – nauczyciel w SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim

Pani mgr Bożena Warpas – nauczyciel w SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim, wicedyrektor w latach 2010-2023

Pani mgr Elżbieta Welk-Dołbeń – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

Dyrektor Zespolu Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim przyznała nagrody dla nauczycieli i pracowników szkoły za wzorowe wypełnienie obowiązki zawodowych, osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

- Dzisiaj Państwa sukcesy i praca codzienna została doceniona i nagrodzona przez władze państwowe, samorządowe i oświatowe. Wyróżnienia są dla nas ogromnym sukcesem oraz motywacją do dalszej twórczej pracy. Jesteśmy przekonani ze praca nauczyciela buduje przyszłe pokolenia - powiedziała Dyrektor ZSP Grażyna Dzida

Nagrody Dyrektora Szkoły Grażyny Dzidy otrzymali:

Bilska Jolanta

Demianiuk Dariusz

Fijałek Bogdan

Fijałek Edyta

Frączek Agnieszka

Gątarczyk Agnieszka

Kocyła – Grabowska Anna

Kondraciuk Aneta

Kopański Mirosław

Krasucka Dorota

Manowiec Renata

Matysiak Anna

Musiejuk Małgorzata

Niewęgłowski Andrzej

Nowicka Hanna

Ochnio Karolina

Skrzeczkowska Barbara

Słowikowska Iwona

Sokół Agata

Świć Jacek

Tokarska Małgorzata

Trościańczyk Bogdan

Więcławska Małgorzata

Wójcik – Demianiuk Joanna

Zbański Artur

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym. Wszystkim pedagogom życzymy wytrwałości i wielu sukcesów w pracy z młodzieżą. Niech pedagogiczny trud będzie źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

image001
image002
image003
image004
image005
image006
image007
image008
image009
image010
image011
image012
image013
image014
image015
image016
image017
image018
image019
image020
image021
image022
image023
image024
image025
image026
image027
image028
image029
image030
image031
image032
image033
image034
image035
image036
image037
image038
image039
image040
image041
image042
image043
image044
image045
image046
image047
image048
image049
image050
image051
image052
image053
image054
image055
image056
image057
image058
image059
image060
image061
image062
image063
image064
image065
image066
image067
image068
image069
image070
image071
image072
image073
image074
image075
image076
image077
image078
image079
image080
image081

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: