Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Michał Nowacki kandydatem do Rady Miasta Radzyń Podlaski w okręgu nr 5

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Mam 30 lat, urodziłem się w Chicago w Stanach Zjednoczonych, ale wychowałem i żyję w Radzyniu Podlaskim, ponieważ tutaj jest mój dom i stąd pochodzi moja rodzina. Bardzo ważne jest dla mnie przywiązanie do miejsca, z którego pochodzę. Patriotyzm narodowy oraz lokalny jest we mnie silnie i trwale zawarty.

Mimo jeszcze młodego wieku posiadam bogate doświadczenie zawodowe. Byłem pracownikiem fizycznym radzyńskich zakładów pracy (Lider, B. Braun) jak również pracownikiem umysłowym w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Borki.

W Urzędzie Gminy Borki pracowałem jako referent ds. Dróg i utrzymania obiektów komunalnych. Następnie miałem okazję pełnić obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borkach oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Obecnie pracuję jako instruktor w Radzyńskim Ośrodku Kultury.

Znam dogłębnie specyfikę i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w różnych jego aspektach z zewnątrz jak i od środka. Posiadam wiedzę i doświadczenie z zakresu drogownictwa, wod-kan, oświetlenia drogowego, zagospodarowania odpadów. Jako p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury brałem udział i organizowałem wydarzenia kulturalne oraz imprezy w Gminie Borki m.in. Królewski Piknik Lotniczy, Bieg Dywizjonu 303, Dożynki Gminne, Gminny Turniej Wsi, Festyny rodzinne. Organizowałem koncerty zespołów Kombii, Peja, Piękni i Młodzi, występy kabaretowe Marcina Dańca. Jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Radzyń - Tu mieszkam, w ramach którego zorganizowaliśmy radzyńskie wyprzedaże garażowych oraz bicie Rekordu Polski w kategorii „Najdłuższy łańcuch ludzi trzymających się za ręce”. Jestem również muzykiem, gram na akordeonie oraz keyboardzie. Prowadzę Zespół Wokalny „Radzyniacy”. Jestem współzałożycielem zespołu White Keys oraz byłym członkiem zespołu ATIM.

Jako Radny będę zabiegał o modernizację ulic Leśnej, Sitkowskiego, Osiedlowej, Zbulitowskiej.

Będę zabiegał o połączenie ulicy Leśnej z ulicą Partyzantów z wykorzystaniem terenów należących do Wspólnoty Mieszkańców Koziegorynku.

Za zgodą mieszkańców Koziegorynku będę zabiegał o zagospodarowanie tych terenów.

Dopilnuję, aby w okolicach ścieżki rowerowej znalazło się więcej ławek oraz miesiąc do odpoczynku.

Będę wspierał i zabiegał o zagospodarowanie zalewu.

OKRĘG WYBORCZY NR 5: ulica Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Leśna, Stefana Lisowskiego, Błogosławionych Męczenników Podlaskich, Osiedlowa, Podlaska, Władysława Reymonta, Sitkowskiego, Zbulitowska.

LOKAL WYBORCZY: Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim (ul. Sitkowskiego 3)

 

GŁOSUJEMY TYLKO NA JEDNEGO KANDYDATA W OKRĘGU

 

Popieram Jerzego Rębka jako kandydata na Burmistrza i chcę realizować jego program wyborczy!

 

 

PLAN DLA RADZYNIA PODLASKIEGO 2024-2029

#InfrastrukturaRadzynia

• w latach 2024-2025 gruntownie przebudujemy ulice: Warszawską, Wyszyńskiego, Chomiczewskiego (I etap), Armii Krajowej, Żeromskiego, Tysiąclecia, Pomiarową i Partyzantów (I etap); na te zadania są już podpisane umowy,
• w latach 2024–2026 wybudujemy ul. Lisowskiego, zmodernizujemy ul. Chomiczewskiego (II etap) oraz ul. Partyzantów (II etap),
• zmodernizujemy i rozbudujemy Miejską Oczyszczalnie Ścieków (program „Feniks” i NFOSiGW).
• rozbudujemy sieć kanalizacyjną i wodociągową w ulicach: Krysińskiego, Lendzinek, Truskawkowej, Czereśniowej,
• w 2024 roku zbudujemy ulicę Św. Andrzeja Boboli i ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ul. Wisznickiej,
• w latach 2026-2029 wybudujemy ulice: Leśną, Lendzinek I, Lendzinek II, Krysińskiego, Malinową, Poziomkową, Truskawkową i Czereśniową, boczne ul. Zielonej oraz ul. Powstania Styczniowego (do granicy z gminą wiejską),
• w latach 2024-2025 opracujemy kompleksowy projekt budowy dróg na osiedlu Satuń II,
• w latach 2024-2026 przeprowadzimy kompleksowe remonty ulic na osiedlach „Zgoda” i „Satuń” a także na „Koszarach”; przy realizacji tych inwestycji wykorzystamy środki z przyszłych programów na wzór programu rządowego „Polski Ład”,
• zagospodarujemy otoczenie pałacu - przeprowadzimy tzw. małą retencję stawów pałacowych wraz z budową małej architektury na Grobli Paradnej i w otoczeniu stawów (oświetlenie, ławki, monitoring itp.); na ten cel mamy zabezpieczone środki w kwocie 10 mln zł. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
• zagospodarujemy otoczenie zalewu miejskiego, tzw. „Cegielni”,
• poddamy rewitalizacji pałacową Oranżerię,
• utworzymy szczególnie przyjazne miejsce wypoczynku dla mieszkańców osiedla przy ul. Spółdzielczej,
• przeprowadzimy proces termomodernizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 (sfinansowane to będzie z KPO); rozbudujemy parking przy szkole,
• wybudujemy instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii przy przedszkolach miejskich, krytej pływalni i Pałacu Potockich,
• zmodernizujemy linię oświetleniową ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki.

#PrzedsiębiorczyRadzyń

• będziemy promowali nasze miasto jako przyjazne przedsiębiorcom, dysponujące aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego i licznymi terenami inwestycyjnymi,
• zadbamy o „uzbrojenie” terenów przemysłowych na tzw. Lotnisku (miasto posiada w tej części 52 ha gruntów),
• w oparciu o nowo budowaną trasę S19 zadbamy o odpowiednią reklamę Radzynia z uwzględnieniem potencjału gospodarczego i turystycznego,
• przygotujemy spoty reklamowe Radzynia (zaprosimy do tego przedsięwzięcia wszystkie radzyńskie firmy).

#BezpiecznyRadzyń

• zadbamy o bezpieczne przejścia dla pieszych,
• rozbudujemy monitoring miejski,
• opracujemy mapę miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
• uruchomimy na stronie internetowej miasta program zgłaszania sytuacji stwarzających zagrożenie,
• położymy szczególny nacisk na rozwój programów dotyczących ochrony środowiska,
• stworzymy platformę umożliwiającą zgłaszanie zdarzeń wymagających interwencji.

#RadzyńDlaDzieci/Młodzieży

• rozbudujemy Przedszkole Miejskie nr 2 (w miarę potrzeb) ze szczególnym uwzględnieniem miejsca dla dzieci najmłodszych,
• zbudujemy (we współpracy z RSM) boisko ze sztuczną nawierzchnią na osiedlu Bulwary,
• we współpracy z Zarządem SM „Młodzieżówka” odnowimy plac zabaw i boisko,
• zmodernizujemy boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 2,
• zapewnimy zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży dostęp do obiektów sportowych miasta i wesprzemy tę aktywność finansowo,
• stale będziemy wspierać działalność radzyńskich harcerzy,
• umożliwimy dostęp do edukacji medialnej w organizowanym obecnie studiu filmowym i fotograficznym.

#RadzyńDlaSeniorów

• udostępnimy wszystkim klubom senioralnym lokale w Pałacu Potockich,
• stale będziemy wspierać finansowo działalność seniorów,
• umożliwimy seniorom dostęp do studia filmowego i fotograficznego w pałacu,
• będziemy udostępniali sale pałacowe do prowadzenia działalności kulturalnej,
• wspólnie z powiatem utworzymy Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych,
• zainicjujemy pokoleniową integrację seniorów i ludzi młodych.

#KulturalnyRadzyń

• wyremontujemy pałacową Oranżerię,
• stworzymy stałą plenerową scenę z wykorzystaniem tarasu Oranżerii,
• utworzymy własne kino prowadzone przez Radzyński Ośrodek Kultury,
• utworzymy Stypendium Kulturalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów wręczane corocznie podczas Radzyńskiej Gali Kultury,
• będziemy rozwijali Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek” na ul. Ostrowieckiej oraz Radzyński Kiermasz Wielkanocny i Radzyński Kiermasz Bożonarodzeniowy,
• podtrzymamy organizację wakacyjnego „Kina pod Chmurką”, „Letniego Grania” na Rynku oraz Letnich Scen Kultury dla dzieci i młodzieży,
• na wzór Wrocławia czy Lublina stworzymy Szlak Radzyńskiego Niedźwiadka.

#AktywnyRadzyń

• będziemy wspierać LKS „Orlęta”, KS „Młodzieżówka” a także inne kluby sportowe jako ośrodki rozwoju fizycznego i intelektualnego najmłodszego pokolenia,
• zadbamy o systematyczny wzrost poziomu finansowania sportu tak z budżetu miasta jak i z programów dostępnych dla klubów sportowych i samorządów,
• doświetlimy boisko przy Szkole Podstawowej nr 1,
• zapewnimy zorganizowanym grupom dzieci, młodzieży i osobom dorosłym dostęp do obiektów sportowych miasta,
• rozwiniemy turystykę w oparciu o kompleks pałacowo-parkowy przy wsparciu społeczników z PTTK , MOSiR, klubów rowerowych i innych aktywnych osób.

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: