Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

POZNAJCIE

Prof. dr med. Feliks Skubiszewski (1895-1981)

Robert Mazurek

Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 3)

15 maja 1895 roku w Czemiernikach (gmina Czemierniki) urodził się Feliks Skubiszewski – pierwszy rektor Akademii Medycznej w Lublinie. Był on też wybitnym chirurgiem i nieprzeciętnym pedagogiem, wychowawcą całych roczników studentów, lekarzy i pracowników służby zdrowia.

Feliks Skubiszewski był synem Marcina i Józefy (z domu Kozak), miał dwie siostry – Janinę i Cecylię, oraz brata Ludwika. Wychowywał się w Czemiernikach, tutaj też ukończył szkołę powszechną. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Lublinie w 1914 roku, po czym rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Moskiewskiego. Z powodu Rewolucji Październikowej ukończył je i uzyskał dyplom lekarza na Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie w 1919 roku. Pracę zawodową rozpoczął w 1920 roku w I Klinice Chirurgii Operacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanej przez prof. Leona Kryńskiego. Równocześnie pracował jako młodszy ordynator w Szpitalu PCK nr 3 oraz lekarz żłobka dziecięcego i V Stacji Opieki Społecznej w Warszawie. 18 października 1924 roku otrzymał dyplom doktorski. W 1925 roku przeniósł się do Wielkopolski do Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Poznańskiego. Zajmował się tam m.in. badaniami z zakresu neurologii. Przeprowadził też pionierskie doświadczenia dotyczące zmian anatomopatologicznych trzustki. Rozprawa na ten temat pozwoliła mu w 1931 roku uzyskać habilitację, po czym został docentem chirurgii Uniwersytetu Poznańskiego.

Po wybuchu II wojny światowej Feliks Skubiszewski został wysiedlony z Poznania do Warszawy, gdzie do końca 1939 roku pracował w Szpitalu Ujazdowskim. Następnie przeniósł się do Puław. Objął tam początkowo stanowisko ordynatora oddziału chirurgicznego, by w 1942 roku zostać dyrektorem Szpitala św. Karola. W latach 1944-1945 pracował w Departamencie Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej jako główny chirurg 64. Szpitala Ewakuacyjnego, był też kierownikiem oddziału chirurgicznego Szpitala Okręgowego nr 2 w Lublinie. Równocześnie od września 1944 roku był zaangażowany w organizację Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie utworzono Wydział Lekarski i II Klinikę Chirurgiczną przy ul. Staszica (na bazie Szpitala św. Wincentego), którą kierował od samego początku. 1 listopada 1944 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Był dziekanem (1945-1946) i prodziekanem (1946-1947) Wydziału Lekarskiego i prorektorem UMCS (1947-1948). 24 sierpnia 1948 roku został mianowany profesorem zwyczajnym. 1 stycznia 1950 roku Wydział Lekarski i Farmaceutyczny UMCS został przekształcony w Akademię Medyczną, której został pierwszym rektorem. Funkcję tę pełnił do 30 września 1954 roku Przez ten czas opracował m.in. główne założenia rozwoju uczelni. Ponadto zainicjował budowę uruchomionego w 1964 roku Państwowego Szpitala Klinicznego nr 4 przy ul. Jaczewskiego.

Jako członek Wydziału Szpitalnictwa Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Rady Zdrowia (1946-1947), następnie specjalista wojewódzki ds. chirurgii (1947-1974) Feliks Skubiszewski przyczynił się do właściwej organizacji lecznictwa chirurgicznego w szpitalach powiatowych województwa lubelskiego. Wyspecjalizował ponad 30 lekarzy i wypromował 12 doktorów i 2 profesorów w dziedzinie chirurgii. 30 września 1965 roku przeszedł na emeryturę.

22 maja 1975 roku otrzymał doktorat honoris causa Akademii Medycznej w Lublinie. Za całokształt pracy oraz działalność społeczną udekorowany został wieloma odznaczeniami państwowymi, m.in.: Krzyżami – Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.

Feliks Skubiszewski zmarł w Lublinie 17 maja 1981 roku. Pochowany został w rodzinnym grobie na cmentarzu w Czemiernikach. 4 kwietnia 2003 roku prof. dr hab. Feliks Skubiszewski został patronem Akademii Medycznej w Lublinie.

W kościele parafialnym w Czemiernikach, po lewej stronie nawy głównej, znajduje się wykonane z białego marmuru epitafium. Wyryta na nim inskrypcja głosi: Ś. P. / PROFESOR DR MED. CHIRURG / FELIKS SKUBISZEWSKI / 1895-1981 / SYN CZEMIERNICKIEJ ZIEMI. ZAŁOŻYCIEL I WIELOLETNI / KIEROWNIK II KLINIKI CHIRURGICZNEJ. / PIERWSZY REKTOR AKADEMI MEDYCZNEJ W LUBLINIE / NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA KILKU POKOLEŃ CHIRURGÓW / ŻONA I UCZNIOWIE. Jego imię nosi również szpital w Radzyniu Podlaskim, o czym informuje skromna tablica umieszczona w holu głównym. 23 stycznia 2008 roku Sejm RP przyjął ustawę o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Tym samym wybitny chirurg pochodzący z Czemiernik przestał być patronem lubelskiej uczelni.

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: